Pieslēgties
piesakieties
Atgādināt paroli
sūtītAtgriezties
Panākumi!
Links, lai mainītu paroli, ir nosūtīts uz hello@frogriot.com
NOSLĒGT

GODĪGUMS, UZTICAMĪBA, AUTENTISKUMS

Rīcības kodekss, mums tas vairāk, nekā tikai noteikumu un likumu ievērošana. TOI TOI ir uzticams zīmols ar augstiem kvalitātes standartiem. Atbildīga rīcība un tādas vērtības kā godīgums, uzticamība un autentiskums mums ir pašsaprotama lieta, un tas veido pamatu mūsu klientu un biznesa partneru uzticībai mums ikdienā. Uzņemties atbildību nozīmē pastāvīgi rīkoties saskaņā ar likumu. Mūsu uzņēmējdarbības integritātei ir ļoti liela nozīme. Mēs neveicam un neatbalstam darījumus, kurus veicot tiek pārkāpti Rīcības kodeksa noteikumi.

RĪCĪBAS KODEKSS

Mūsu uzņēmuma atbilstības principi ir noteikti Rīcības kodeksā. Ja rodas šaubas par to, vai noteikta rīcība vai kādi apstākļi uzņēmumā TOI TOI Latvija var nonākt pretrunā ar Rīcības kodeksa noteikumiem, citām uzņēmuma vadlīnijām vai pat likumu, šādas “neatbilstības problēmas” mēs atbildīgi risinām. Šāda pieeja dod mums iespēju veikt optimālas darbības, lai spētu izvairīties no nopietna kaitējuma uzņēmumam un tā darbiniekiem.

LATVISKI    ANGLISKI

LET US KNOW! TRAUKSMES CĒLĀJU SISTĒMA

Šim nolūkam mēs saviem darbiniekiem, klientiem, piegādātājiem un citiem biznesa sadarbības partneriem piedāvājam opciju “Paziņojiet mums! trauksmes cēlēju sistēma”, lai norādītu uz iespējamiem neatbilstības gadījumiem. Ziņojumus var iesniegt visā pasaulē un visu diennakti – droši, konfidenciāli un pēc pieprasījuma pilnīgi anonīmi. Trauksmes cēlējam izmantojot šo opciju ir jārīkojas atbildīgi un pārdomāti, sniedzot informāciju, kuru uzskata par patiesu un kas norāda uz iespējamu neatbilstību. Šo opciju “Paziņojiet mums! trauksmes cēlēju sistēma”, nevajadzētu izmantot, lai iesniegtu nepatiesas apsūdzības vai maldinoša informācija.

Rīcibas kodeksa infolīnija:

Tel. nr. +49 2102 852128

PIETEIKT ONLINE

Neaiztikt šo


Neaiztikt šo
Neaiztikt šo