Pieslēgties
piesakieties
Atgādināt paroli
sūtītAtgriezties
Panākumi!
Links, lai mainītu paroli, ir nosūtīts uz hello@frogriot.com
NOSLĒGT
2023-07-07

Ilgtspējības ziņojums

TOI TOI & DIXI nodarbojas ar portatīvās infrastruktūras un pakalpojumu risinājumu izstrādi, lai radītu efektīvu un higiēnisku vidi un telpas. Savus mobilos higiēnas risinājumus izvietojam vietās kur tas ir nepieciešami, nodrošinot  maksimālas ērtības, kādas parasti ir pieejamas tikai pastāvīgās ēkās. Mēs pievēršam lielu uzmanību tam, lai mūsu uzņēmējdarbības procesā tiktu taupīti resursi un aizsargāta vide. Mēs cenšamies būt līderi ilgtspējas jomā. Nepārtraukti pilnveidojot savus produktus un pakalpojumus, samazinot mūsu darbību ietekmi uz vidi un nodrošinot cieņpilnu un drošu darba vidi saviem darbiniekiem, mēs aktīvi veicinām ilgtspējīgu attīstību. Kopš ilgtspējas pārvaldības sistēmas izveides 2022. gadā mēs šajā jomā esam paveikuši garu ceļu, un tagad mēs šo progresu atspoguļojam savā ilgtspējas ziņojumā.

Mūsu ilgtspējas stratēģija balstās uz trim stratēģiskiem pamatprincipiem: “Produkti un pakalpojumi”, “Vide” un “Darbinieki”. Katrs no šiem stratēģiskajiem pamatprincipiem ir iekļauts darbības jomu struktūrās. Šī struktūra ļauj mums sistemātiski un ar ilgtermiņa perspektīvu pārvaldīt mūsu ilgtspējas pasākumus.

Pilnu ziņojumu var izlasīt šeit: https://www.toitoi.lv/lv/ilgtspeja